เมื่อสัมผัสกับความรู้สึก... เหนื่อย...

อยากบอกว่า.... เหนื่อยจัง
แต่อีกใจก็บอก... อย่าเลย

เหนื่อย... ฟังดูเหมือนท้อ
เหมือนไม่อยากเดินต่อ
เหมือนหมดพลัง

ได้แค่คิด... ก็พอแล้วเนาะ
กับคำว่า... เหนื่อย
เอาไว้พูด ... ตอนที่เราได้พัก
ได้พักยาว... ตลอดชีวิต
ของชีวิต...ที่ได้รอนแรมมานาน

                              skybird
                             18/05/60

เฉยๆ skybird 2017-05-18 11:08:49 303
COMMENT