เนิ่นนาน ในหัวใจ

เนิ่นนาน ในหัวใจ

Diary / เนิ่นนาน ในหัวใจ
ใครบางคนเคยบอกไว้
ความรักก็เปรียบเหมือนน้ำในแก้ว
ที่ต้องคอยเติมเต็มและหล่อเลี้ยงมันอยู่เสมอ
เพราะไม่เช่นนั้นอุณหภูมิและอากาศ
ก็จะทำให้มันเหือดแห้งลงไปเรื่อยๆ
ดังเช่นความรักที่ต้องคอยดูแล
และเอาใจใส่ไม่ต่างกัน
 
ใครอีกคนแอบคิดตามในใจ
แก้วน้ำของตัวเองมันคงใบใหญ่มาก
เพราะคนที่เคยดูแลได้จากไปแล้ว
ทิ้งไว้เพียงแก้วน้ำใบเดิมที่เหลืออยู่
เนิ่นนานแต่แก้วใบนั้น
ก็ยังคงไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง
ปริมาณน้ำยังคงมีอยู่เท่าเดิม
 
แม้เรื่องราวระหว่างหัวใจสองดวงจะจบลงแล้ว
แต่ความรักและความคิดถึงของหัวใจอีกดวงยังคงดำเนินต่อไปอย่างเชื่องช้า