ทางของฉันฝันของเธอ

ทางของฉันฝันของเธอ

Diary / ทางของฉันฝันของเธอ

เมื่อวันที่ 1 เดือน พฤษาคม 2560 เป็นวันที่คนๆหนึ่งต้องจากฉันไปเพื่อทำหน้าที่ของเข้า ก่อนคืนนั้นฉันนอนไม่หลับเท่าไหร่ เพราะกลัวว่าจะตื่นไปส่งเขาไม่ทัน ฉันเคยถามเขาว่า อยากให้รอไหม เเต่เขาตอบ ว่า เขาไม่เเน่ใจตัวเอง เขาคิดเพียงเเค่ที่จะทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีที่สุด เขายังไม่ได้คิดเรื่องความรัก เพราะก่อนหน้านี้ เราเลิกกันประมาณ9 วันเเล้วเราก็กลับมาคุยกันอีกครั้งก่อนที่ไปทหาร 1  วัน วันนั้นฉันได้อยู่กับเขาได้พบเจอหน้าเขา มันเป็นความรู้สึกที่...ดีใจที่ได้พบเจอเเต่ก็เศร้าที่อีกไม่นานเขาก็จะจากเราไปเเล้ว  ถึงตอนนี้ฉันยังมั่นใจในตัวเองว่าฉันยังรอเขาได้เเละจะรอเพียงเเค่เขาเพียงคนเดียว เเม้ตอนนี้เขาจะให้ความสำคัญกับเรื่องหน้าที่ มากกว่าเรื่องของเราก็เถอะนะ เเละวันที่ 1 ฉันก็ได้ไปส่งเขาที่นั่น เพียงเเต่...ฉันไม่ได้ไปให้เขาเห็นหน้าเท่านั้นเอง ฉันยืนอยู่ท่ามกลางผู้คนอีกหลายคน ส่วนเขาเข้ารวมเช็คชื่ออยู่ เเต่เสียดายที่ฉันอยู่ส่งเขาขึ้นรถไม่ได้ เพราะฉันบอกเเม่ว่าจะออกมาซื้อของจึงออกมาได้เพียงแปบเดียวเท่านั้น เเต่ถึงยังไง ฉันก็รู้สึกว่านี่มันไม่ใช่การจากลา เราสองคนไม่ได้จากกัน มันเป็นการจากลาที่ไม่ใช่ลาจาก ฉันไม่จำเป็นต้องไปบอกลาเขาต่อหน้า เพราะนั่นไม่ใช่วันสุดท้ายที่เราจะพบเจอกัน ฉันเเละเขาเคยพบเจอเเละจากกันหลายครั้ง เคยบอกรักกัน เคยบอกเกลียดกัน เขาอาจจะเป็นคนที่จริงจังกับชีวิตตัวเอง ขี้โมโห ขี้หงุดหงิด จนบางครั้งฉันก็คิดว่าเข้ากับเขาไม่ได้ เเต่พออยู่ด้วยกัน อยู่ใกล้ๆกันฉันกลับรู้สึกว่าเรามีอะไรเหมือนเเละคล้ายๆกันอยู่ ซึ่งนั่นฉันก็บอกไม่ได้ว่าคืออะไร มันเป็นความรู้สึกน่ะ เเละสักวันฉันคิดว่าเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งเหมือนกับที่ผ่านมา เเละถึงวันนั้นฉันก็คง....... ส่วนตอนนี้ฉันก็คงเดินไปตามทางที่ฉันวางไว้

 " เ ร า ส อ ง ค น อ า จ มี เ ส้ น ท า ง เ ดิ น ที่ ไ ม่ ใ ช่ เ ส้ น เ ดี ย ว กั น เ เ ต่ ต้ อ ง มี สั ก วั น ที่ เ ส้ น ท า ง ส อ ง เ ส้ น นั้ น จ ะ ม า ป ร ะ จ บ กั บ เ ป็ น เ ส้ น ท า ง ส า ย ถ น น เ ส้ น เ ดี ย ว ใ ห้ พ ว ก เ ร า ไ ด้ เ ดิ น ร่ ว ม กั น อี ก ค รั้ ง ".....