เพนกวิ้นนนน กลมกลิ้งดุ๊กดิ๊ก

เพนกวิ้นนนน กลมกลิ้งดุ๊กดิ๊ก

Diary / เพนกวิ้นนนน กลมกลิ้งดุ๊กดิ๊ก

กลิ้งไปตามทะเลน้ำแข็ง