สวัสดี วันจันทร์ ><

หลังจากห่างหายมานานกับการเขียนไดอารี่ ตัวเราเองนั้น.....ก็นึกถึง yenta4 

ตัดสินใจ เอย ตัดสินใจ เปิดเว็บไซต์ yenta4 ผลก็คือ 555 yenta4 หาย กลายเป็น campus-star

ต๊กกะใจ!! เสียดายไดอารี่เก่าๆจัง T^T

 

แต่....มันเป็นธรรมดาของทุกสิ่งบนโลก ที่ต้องมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

อย่ามัวแต่ยึดติด กับอดีต กับสิ่งที่ผ่านมาแล้ว

อยู่กับ ณ เวลานี้ ณ จุดๆนี้ และทำ ณ ขณะนี้ให้ดีที่สุด

 

สวัสดีวันจันทร์ สวัสดีวันทำงาน สวัสดีวันรถติด

 

ขอบคุณพระเจ้า สำหรับ.....

-เช้าวันใหม่ที่สดใส

-ลมหายใจที่ยังคงมี

-อาหารที่ประทานให้ไม่ขาด

ขอพระองค์....ประทาน

-กำลังในวันนี้

-ความร่าเริง

-ความสำเร็จ

-ความรัก

ขอบคุณพระองค์ ที่ทรงเมตตา.....ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมน

COMMENT