ถอยหลังออกมาจากเขาดีกว่า

การที่เราเดินถอยหลังออกมาจากคนๆหนึ่งเพื่อ...

ให้เขาได้เจอคนที่ดีกว่าหรือคิดว่า

มันน่าจะเป็นเรื่องที่ดี...ดีกว่าที่เราไปยืนอยู่ตรงกลางระหว่าง

พวกเขาทั้งสองคน แต่ก็ใช่คนไร้ความรู้สึก

หลังจากวันนี้ถามว่าเรายังอยากให้เขากลับมาไหม?

ก็ยังเหมือนเดิมแต่...ความรู้สึกของคนใครจะเปลี่ยนกันได้

สุดท้ายก็ต้องเดินออกมาอยู่ดี...ถ้าไม่เดินออกมา

จะให้ทำยังไงก็เจ็บที่เห็นและความรู้สึกที่รู้สึก

แต่ยังไงเรากับเขาก็จำเป็นต้องเจอกันอยู่ดี...จะมองน่ากันยังไง

สุดท้ายก็ต้องยอมรับความรู้สึกที่พี่เขาและเราแสดงออกมาอยู่ดี...

ในตอนที่เจอน่ากันสองคน...ยอมรับว่าตอนแรกที่เจอ

เราไม่มองน่าเขาเลยแต่วันนี้ก็เข้าใจว่าคนเรา

เปลี่ยนกันได้แม้กระทั้งจิตใจและความรู้สึกต่างๆ

ผิดตรงที่เราเองก็ไม่โทษอะไร...เดินถอยหลังออกมามันดีกว่า

เพราะเขาไม่ใช่ของตายของใคร...(พี่ชาย....)

 

 

COMMENT