วันหวยออก

วันหวยออก

Diary / วันหวยออก

ซื้อล็อคเตอร์รี่ชุดมา

ตั้ง 20 ใบ

ไม่ถูกสักรางวัล

หมดเงินไป 1400

ไม่ได้อะไรเลย