เฮลโล๊ว พฤหัสบดี จะสิ้นเดือนแล้ว

เฮลโล๊ว พฤหัสบดี จะสิ้นเดือนแล้ว

Diary / เฮลโล๊ว พฤหัสบดี จะสิ้นเดือนแล้ว

วันเงินเดือนออก น่าจะรื่นเริงใจ ทำไมห่อเหี่ยว ?

เกิดจากความน่าเบื่อของสังคมใกล้ๆ ตัวหรือเปล่านะ