3 แนวทางในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานภายในองค์กร

Diary / 3 แนวทางในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานภายในองค์กร

ทรัพยากรบุคคล ถือเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและมีความสำคัญสำหรับองค์กรเป็นอย่างมาก โดยการกระตุ้นให้พนักงานมีแรงจูงใจในการทำงาน และสามารถทำงานได้อย่างมีความสุขในแต่ละวันอาจต้องอาศัยปัจจัยและแนวทางต่างๆ ในการเสริมสร้างแรงขับเคลื่อนในการทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด วันนี้เราเลยอยากมาแนะนำ 3 แนวทางในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานภายในองค์กรว่าสามารถทำได้อย่างไรบ้าง หากใครต้องการทราบก็ตามเราไปดูพร้อมกันได้เลย


 

มองเห็นพนักงานเป็นบุคคลสำคัญขององค์กร 

การมองเห็นพนักงานเป็นบุคคลสำคัญขององค์กรสามารถทำได้หลายวิธีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาองค์กรในรูปแบบต่างๆ หรือเปิดโอกาสในการเติบโต รวมไปถึงการสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ให้มีความก้าวหน้าในสายงานให้มากยิ่งขึ้น ก็ถือเป็นการสร้างแรงจูงใจของพนักงานได้เป็นอย่างมากเลยทีเดียว 

 

สร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกันเอง

การสร้างบรรยากาศให้มีความเป็นกันเองด้วยการดูแลใส่ใจพนักงานภายในองค์กรทุกคน ก็นับเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยสร้างแรงจูงใจของพนักงานได้ ไม่ว่าจะเป็น การจัดเลี้ยงรับประทานอาหาร กลางวันร่วมกัน การทำกิจกรรมอื่นๆ ตามวันสำคัญในบรรยากาศที่มีความเป็นกันเองแบบครอบครัว เพื่อเป็นการสร้างความอบอุ่นให้แก่พนักงานทุกคน 

 

ให้รางวัลแก่คนที่ทำงานหนัก

การให้รางวัลแก่คนที่ทำงานหนักเป็นอีกหนึ่งวิธีสำหรับการสร้างแรงจูงใจของพนักงานได้เป็นอย่างมาก เช่น การให้โบนัสตามผลงานของพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงาน เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจและกระตุ้นให้พนักงานคนนั้นๆ มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาผลงานที่ดีเยี่ยมขึ้นไปอีก

 

และนี่ก็เป็นแนวทางในการสร้างแรงจูงใจของพนักงานภายในองค์กรที่เราได้นำมารวบรวมให้ทุกคนในวันนี้ หากใครกำลังมองหาวิธีในการสร้างแรงจูงใจในการทำงานของพนักงานอยู่ละก็สามารถลองนำวิธีข้างต้นไปใช้ดูได้เลย