รู้หรือไม่? ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้

Diary / รู้หรือไม่? ประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้

ช่วงนี้หลายคนคงวุ่นอยู่กับการยื่นภาษีใช่ไหมคะ ก็กำหนดการยื่นภาษีวันสุดท้ายมันวันที่ 9 เมษายน 2562 หลายคนที่กำลังยุ่งอยู่กับการยื่นภาษี หาวิธีลดหย่อนภาษีกันอยู่ วันนี้เราเลยมีอีกวิธีในการลดหย่อนภาษีมาฝาก อย่างเช่น ประกันสุขภาพนั่นเอง อ๊ะหลายคนอาจจะยังไมรู้ว่านำประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้นะเออ รายละเอียดและวิธีการลดหย่อนจะทำอย่างไร ใครที่กำลังเตรียมยื่นภาษี ห้ามพลาดเลยค่ะ

 

รู้หรือยังประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีได้นะ

เมื่อปี 2561 กรมสรรพากร ได้กำหนดหลักเกณฑ์ใหม่ ให้ผู้ที่มีประกันสุขภาพสามารถลดหย่อนภาษีได้ แต่ทั้งนี้ผู้ใดที่มีประกันสุขภาพแล้วต้องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี คุณต้องแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทประกันที่คุณทำเสียก่อน  

เพื่อให้บริษัทประกันที่คุณทำประกันสุขภาพ ยินยอมให้บริษัทฯ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับเบี้ยประกันภัยต่อกรมสรรพากร เพื่อที่เราจะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีนั่นเอง

โดยประกันสุขภาพ สามารถนำมาหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 15,000 บาทต่อปี แต่เมื่อรวมเข้ากับเบี้ยประกันชีวิตแล้วจะต้องไม่เกิน 100,000 บาท ซึ่งประกันสุขภาพที่สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ดังนี้

ประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเกิดจากการเจ็บป่วยและการบาดเจ็บ การชดเชย การทุพพลภาพและการสูญเสียอวัยวะ เนื่องจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

ประกันอุบัติเหตุเฉพาะที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล การทุพพลภาพ การสูญเสียอวัยวะ และการแตกหักของกระดูก

ประกันภัยโรคร้ายแรง (Critical Illnesses)

ประกันภัยการดูแลระยะยาว (Long Term Care)

เบี้ยประกันสุขภาพที่มีสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

ทั้งนี้ประกันสุขภาพสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ทั้งสิ้น 2 ประเภท ซึ่งแต่ละประเภทจะเป็นอย่างไร เราไปดูกันเลยค่ะ

เบี้ยประกันสุขภาพของตัวเอง

ผู้ที่ทำประกันสุขภาพให้ตัวเอง สามารถนำเบี้ยไปหักลดหย่อนภาษีได้ตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท

แต่กรณีทำประกันสุขภาพ ร่วมกับประกันชีวิตทั่วไปหรือเงินฝากแบบมีประกันชีวิต ต้องไม่เกิน 100,000 บาท/ปี  หรือทำร่วมกับประกันชีวิตแบบบำนาญ สามารถนำเบี้ยรวมไปหักลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 215,000 บาท/ปี

2. เบี้ยประกันสุขภาพพ่อแม่

ทั้งนี้นอกจากประกันสุขภาพของตัวเองจะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้แล้ว ประกันสุขภาพพ่อแม่ก็สามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้เช่นกัน ซึ่งจะสามารถนำมาหักตามที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกินคนละ 15,000 บาท

นั่นก็คือลดหย่อนพ่อได้ไม่เกิน 15,000 บาท และลดหย่อนแม่ได้ไม่เกิน 15,000  บาท แต่ทั้งนี้จะมีเงื่อนไขว่า รายได้ของพ่อแม่จะต้องไม่เกิน 30,000 บาท/ปี ถึงจะนำมาลดหย่อนภาษีได้นั่นเอง

รวมถึงเบี้ยประกันสุขภาพของคู่สมรส ถ้าคู่สมรสไม่มีเงินได้ เราสามารถนำเบี้ยประกันไปลดหย่อนภาษีตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินคนละ 15,000 บาท

หากในขณะนี้เราทำการยื่นขอใช้สิทธิลดหย่อนภาษี 2562 ด้วยประกันสุขภาพไม่ทัน ไม่เป็นไรค่ะ ในเมื่อเรารู้ขั้นตอนลดหย่อนภาษีแล้ว ปีหน้า 2563 เราก็รีบเตรียมการยื่นประกันสุขภาพลดหย่อนภาษีเอาไว้เลยนะคะ จะได้ใช้สิทธิได้อย่างคุ้มค่า