อย่ากลัว.. จงเป็นตัวของตัวเอง

อย่ากลัว.. จงเป็นตัวของตัวเอง

Diary / อย่ากลัว.. จงเป็นตัวของตัวเอง

อย่ากลัว.. จงเป็นตัวของตัวเอง

Don't be afraid .. Just be yourself.

อย่ากลัวที่จะเป็นตัวของตัวเอง Don't be afriad to be yourself.