มารู้จักธงชาติญี่ปุ่นกันเถอะ

มารู้จักธงชาติญี่ปุ่นกันเถอะ

Diary / มารู้จักธงชาติญี่ปุ่นกันเถอะ

         แต่ละประเทศจะมีสัญลักษณ์แสดงให้เห็นให้ทราบว่าเป็นประเทศอะไร ชาติไหน ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยเราที่มีธงชาติ 3 สีที่แสดงให้เห็นได้ว่านี่คือประเทศไทย ประเทศอื่นก็เช่นเดียวกัน อย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นที่จะมีสัญลักษณ์เป็นธงชาติเหมือนกัน ท่านใดที่กำลังอยากเดินทางไปหางานทำที่ประเทศญี่ปุ่น หรืออยากเดินทางไปท่องเที่ยวที่ประเทศญี่ปุ่น จำเป็นจะต้องรู้ว่าประเทศญี่ปุ่นมีอะไรที่เราควรรู้บ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัญลักษณ์หรือธงชาติของญี่ปุ่น เรามาทำความรู้จักกับธงชาติญี่ปุ่นกันเถอะ

จุดเด่นของธงชาติญี่ปุ่นที่เราจะเห็นได้ชัดมากที่สุดก็คือลักษณะของวงกลมสีแดงที่อยู่บนพื้นธงสีขาว ซึ่งมองผ่านๆตาแล้วจะรู้สึกว่าคล้ายๆกับพระอาทิตย์ ซึ่งคนญี่ปุ่นจะเรียกธงชาติญี่ปุ่นนี้ว่า “ฮิโนมารุ” ซึ่งคำว่า “ฮิโนมารุ” ในภาษาญี่ปุ่นเมื่อแปลตรงตัวแล้วก็จะมีความหมายคล้ายๆประมาณว่า ดวงอาทิตย์ หรือพระอาทิตย์ เหมือนกันวงกลมที่อยู่บนธงชาติของญี่ปุ่นนั่นเอง ธงชาติญี่ปุ่นมีจุดเด่นที่ค่อนข้างจะจำได้ง่ายเพราะว่าไม่มีสีสันอย่างอื่นมากมาย  ธงชาติญี่ปุ่นจะปรากฏอยู่ตามสถานที่ราชการหรือสถานทูตของญี่ปุ่นเป็นสัญลักษณ์ และทุกครั้งที่มีการร้องเพลงชาติของญี่ปุ่นก็จะมีการปรากฏของธงชาติญี่ปุ่นด้วยเช่นกัน เมื่อมีการแข่งขันกีฬาระหว่างประเทศ เราก็จะได้เห็นธงชาติของญี่ปุ่น ซึ่งเมื่อมองแล้วก็สามารถจำได้ทันทีว่าเป็นของประเทศญี่ปุ่นแน่นอน

ผู้คนที่เดินทางเข้ามาหางานทำที่ประเทศญี่ปุ่น ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานก็ตามมักจะมีการสัมภาษณ์เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปภายในประเทศ เรื่องของธงชาติที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศ ก็ถูกนำมาเป็นคำถามในการสัมภาษณ์คนที่หางานทำอยู่บ่อยครั้ง จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับการทำงาน เพราะว่าอย่างน้อยทุกครั้งที่มีการรับเข้าทำงานในตำแหน่งงาน นอกจากความสามารถแล้ว ความรู้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมาก ความรู้รอบตัวภายในประเทศก็สำคัญ บริษัทที่เปิดเข้ารับผู้คนเข้าไปทำงานส่วนมากก็จะคัดคนเข้าไปทำงานในแบบที่มีคุณภาพมากๆในทุกด้าน เพราะบุคคลากรในองค์กรเป็นส่วนประกอบที่สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเจริญรุ่งเรืองและเติบโตไปในทางที่ดีขึ้น ไม่ใช่แค่เพียงเรื่องราวของธงชาติญี่ปุ่นเท่านั้น เรื่องราวของวัฒนธรรม อาหารการกิน ความเป็นอยู่ ก็เป็นเรื่องที่เราควรรู้ทั้งนั้น ถ้าท่านใดที่มีความตั้งใจที่จะเดินทางไปหางานทำที่ประเทศญี่ปุ่นแบบจริงจัง ต้องเรียนรู้ให้ลึกลงมากขึ้น เพราะการใช้ชีวิตให้อยู่รอดกับการไปอยู่ต่างบ้านต่างเมืองต้องรู้จักปรับตัวสูงมาก แต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้ามีความตั้งใจจริงจากสถิติคนไทยที่เดินทางเข้ามาหางานทำที่ประเทศญี่ปุ่นก็ถือว่าส่วนมากประสบความสำเร็จแล้ว

บทความโดย Mr.Sugoi 
Photo https://resources3.news.com.au/