3 ช่องทางบริจาคเงินออนไลน์ ช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

Diary / 3 ช่องทางบริจาคเงินออนไลน์ ช่วยพัฒนาสังคมให้น่าอยู่ได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าความเหลื่อมล้ำทางสังคมนับว่าเป็นอีกหนึ่งในปัญหาใหญ่ที่ฝังรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างช้านาน แน่นอนว่าคนไทยส่วนใหญ่คงไม่มีใครอยากให้ประเทศของตัวเองต้องเผชิญหน้ากับปัญหาเช่นนี้ แต่ในเมื่อตัวรัฐเองยังคงล้มเหลวกับการเข้ามาทำหน้าที่เป็นกลไกสำคัญในการแก้ไขปัญหาปากท้อง ความเหลื่อมล้ำก็จะยังคงดำเนินต่อไปเรื่อยๆ แบบไม่มีที่สิ้นสุด นอกจากผลกระทบหลักของความเหลื่อมล้ำจะอยู่ที่ช่องว่างระหว่างรายรับของคนรวยกับคนจนที่ค่อนข้างห่างกันแล้ว ปัญหาดังกล่าวยังส่งผลให้เกิดผลกระทบอื่นๆ ที่อาจจะตามมาไม่ว่าจะเป็น ปัญหาอาชญากรรม, ปัญหายาเสพติด และปัญหาประชาชนขาดการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันมีองค์กรหลายแห่งได้หันมาให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและได้จัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือที่พร้อมจะฟื้นฟูความเป็นอยู่ของประชาชนทุกหมู่เหล่าให้มีความเท่าเทียมมากยิ่งขึ้น แต่อย่างไรก็ตามองค์กรทั้งหลายเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ดำเนินการด้วยเงินส่วนตัวของตัวเอง ดังนั้นให้โครงการต่างๆ ที่พวกเขาจัดทำขึ้นจึงมักไม่มีความต่อเนื่องในการจัดการ และเพื่อเป็นการสนับสนุนมูลนิธิต่างๆ ที่คอยสร้างสรรค์สังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งความเท่าเทียม วันนี้เราจึงอยากจะขอแนะนำ 3 มูลนิธิที่คุณสามารถบริจาคเงินออนไลน์ได้มาให้ทุกคนได้รู้จัก ทำได้ง่ายๆ แค่ปลายนิ้วแถมยังได้บุญเป็นของแถมแบบนี้ ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญไปติดตามข้อมูลกันได้เลย

ขอบคุณรูปภาพจาก Unicef

 

Unicef

Unicef หรือที่รู้จักกันอีกชื่อในนามองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ โดยหน้าที่สำคัญขององค์การดังกล่าวได้แก่การมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กในหลายๆ ด้านโดยไม่มีการจำแนกเชื้อชาติ, ศาสนา และวัฒนธรรม ตัวอย่างของโครงการที่ Unicef ให้ความสำคัญมีตั้งแต่การเสริมสร้างความเท่าเทียมในด้านการศึกษา, การปกป้องเด็กจากการตกเป็นเหยื่อความรุนแรง และการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชนแก่เด็ก โดยผู้ที่สนใจอยากก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่น่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมสามารถบริจาคเงินออนไลน์ได้ง่ายๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ของทาง Unicef

 

ชัยพฤกษ์มูลนิธิ

เป็นมูลนิธิที่ให้การดูแลเด็กกำพร้าที่ถูกทอดทิ้งให้อยู่ตัวคนเดียวเพียงลำเพียง โดนพันธะสำคัญของชัยพฤกษ์มูลนิธิได้แก่การทำให้เด็กๆ รู้สึกถึงพลังแห่งความรักจากคนใกล้ตัวไปพร้อมๆ กับการเสริมสร้างทักษะต่างๆ ให้เด็กๆ สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับตัวเองได้ยามเติบใหญ่ในอนาคต นอกจากนี้เด็กๆ ยังจะได้รู้จักการช่วยเหลือตัวเองผ่านการทำกิจวัตรประจำวันต่างๆ ด้วยลำแข้งไปพร้อมๆ กับการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีความสุข หากใครอยากเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยสนับสนุนเด็กกำพร้าให้มีชีวิตที่ดีขึ้นสามารถบริจาคออนไลน์ได้ผ่านบัญชีธนาคารของชัยพฤกษ์มูลนิธิ

 

Raksthai Foundation

รักษ์ไทยเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมเสริมสร้างความเท่าเทียมในสังคมไทยไปพร้อมๆ กับการลดช่องว่างความเหลื่อมล้ำได้อย่างยั่งยืนผ่านการจัดทำโครงการต่างๆ ให้กับสังคม ไม่ว่าจะเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, โครงการส่งเสริมความเท่าเทียมกันในด้านการศึกษา และโครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางธรรมชาติต่างๆ แน่นอนว่าทุกเม็ดเงินที่คุณมอบให้กับมูลนิธิผ่านการบริจาคออนไลน์ย่อมจะช่วยให้ประชาชนอีกหลายพันคนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น