ประกันชีวิตเมืองไทย เรื่องราวที่สร้างความมั่นใจในชีวิตให้กับคุณ

ประกันชีวิตเมืองไทย เรื่องราวที่สร้างความมั่นใจในชีวิตให้กับคุณ

Diary / ประกันชีวิตเมืองไทย เรื่องราวที่สร้างความมั่นใจในชีวิตให้กับคุณ

การทำประกันชีวิตเป็นเรื่องสำคัญมาก เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคตคาดการณ์ไม่ได้โดยเฉพาะเหตุร้ายต่างๆนานา

ทั้งอุบัติเหตุ การเจ็บไข้ได้ป่วย ภัยธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้แม้ยังไม่เกิดขึ้นแต่กลับสร้างความตึงเครียดในชีวิตเราและครอบครัวเป็นอย่างยิ่ง และหากมันเกิดขึ้นยิ่งสร้างความยุ่งยากและตึงเครียดเสียยิ่งกว่า ดังนั้นการมองหาโปรแกรมหรือสินค้าประกันภัยต่างๆจึงเป็นการคลี่คลายความตึงเครียดเล่านี้ เป็นหลักปักรองรับการใช้ชีวิตประจำวันของเราอย่างมีความสุข

            แต่การจะทำประกันนั้นก็ยากยิ่งไปอีก นั่นคือการเกิดคำถามที่ว่า “จะมั่นใจในบริษัทประกันได้มากแค่ไหน?” วันนี้ผมจะพาย้อมไปรับรู้เรื่องราวของ ประกันชีวิต เมืองไทย เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ท่านผู้อ่านพิจารณาทำประกันชีวิตที่เหมาะกับตนเองอีกครั้ง

 

            หลังสงครามมหาเอเชียบูรพา ประเทศไทยบอบช้ำทางเศรษฐกิจอย่างหนัก รวมถึงผลกระทบทางจิตใจและร่างกาย ผู้คนขยาดหวาดกลัวกับภัยต่างๆ โจรผู้ร้ายก็ชุกชุม นายจุลินทร์ ล่ำซำ ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการในขณะนั้น และกลุ่มเพื่อนนักธุรกิจ ตลอดจนผู้ใหญ่ในวงราชการได้ร่วมกันก่อตั้งบริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขึ้น ด้วยเจตนารมณ์อันแน่วแน่ที่จะให้บริษัทฯ ช่วยแบ่งเบาภาระของรัฐบาลในเรื่องของสวัสดิการสังคมและเป็นแหล่งระดมเงินทุนให้กับภาครัฐ นอกจากนี้ ยังเป็นการออมในระยะยาว และสร้างหลักประกันให้ประชาชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและภาคอุตสาหกรรมของประเทศ

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) จึงได้ดำเนินดำเนินกิจการด้านธุรกิจประกันชีวิต เพื่อให้บริการแก่ประชาชนด้วยความซื่อสัตย์ ยุติธรรมและมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจให้มั่นคง นับตั้งแต่เริ่มกิจการอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2494 ณ สำนักงาน แห่งแรกที่ถนนเสือป่า หากถึงวันที่ก็เป็นเวลาเกือบ 70 ปีแล้วในวันนี้เมืองไทยประกันชีวิต อยู่ในนามของ ประกันชีวิต เมืองไทย จึงเป็นทางเลือกที่ผ่านกาลเวลาและโลกของการคุ้มครองชีวิตของคนไทยมาอย่างเคี่ยวกรำ

นอกจากนี้ ประกันชีวิตเมืองไทย ยังโดดเด่นในด้านคุณภาพและผลประโยชน์สูงสุดของลูกค้า เพราะถือเป็นหัวใจหลักของธุรกิจประกันชีวิตที่ลูกค้าต้องการฝากความสบายใจให้ได้ดูแลมากกว่าผลกำไรที่บริษัทจะได้รับ จึงทำให้ประกันชีวิตเมืองไทยเป็นที่นิยมนั่นเอง

            อีกด้าน คือ ด้านการบริการ ความจริงใจในการเปิดเผยข้อมูล โดยปกติของกรมธรรม์ประกันชีวิตที่จะต้องมีเงื่อนไขและข้อจำกัดที่ลูกค้าอาจไม่ทราบ หรืออาจจะเกิดจากการประมาทไม่อ่านหรือทำความเข้าใจในกรมธรรม์ให้ดีเสียก่อน ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและความเสียหายในภายหลัง แต่สำหรับประกันชีวิตเมืองไทยนั้น นับว่าโดดเด่นในเรื่องการมีความจริงใจและเปิดเผยข้อมูลทุกเงื่อนไข จึงทำให้ลูกค้าหมดกังวลในประเด็นนี้ได้เลย

            หวังว่าผู้อ่านจะได้รับรู้ความเป็นมาของ ประกันชีวิต เมืองไทย จาก บริษัทไทยประกันชีวิต ที่อยู่คู่กับคนไทยมายาวนาน และมั่นใจได้จากคุณภาพและการบริการที่ดีเยี่ยมแก่ลูกค้า  ประกันชีวิตเมืองไทย จึงอาจเป็นทางเลือกหนึ่งเมื่อคุณอยากทำประกันชีวิตไว้คลายความตึงเครียดในชีวิตเราและครอบครัวในวันนี้และอนาคตข้างหน้า เพราะเป็นมากกว่าประกันชีวิตที่คุ้มครองชีวิตคน แต่คือความเป็นมาที่ชวนอุ่นใจ หรือเป็นความสบายใจที่คุณหาซื้อได้นั่นเอง