พบคำตอบ “อยากเข้าวิศวะอินเตอร์ เตรียมตัวอย่างไร?” ที่นี่

พบคำตอบ “อยากเข้าวิศวะอินเตอร์ เตรียมตัวอย่างไร?” ที่นี่

Diary / พบคำตอบ “อยากเข้าวิศวะอินเตอร์ เตรียมตัวอย่างไร?” ที่นี่

พบคำตอบ “อยากเข้าวิศวะอินเตอร์ เตรียมตัวอย่างไร?” ที่นี่


มีน้องๆหลายคนถามเข้ามาว่าถ้าอยากเข้าวิศวะอินเตอร์ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง? ต้องใช้คะแนนอะไรบ้าง? และต้องสอบอะไรบ้าง?

วันนี้พี่ๆเลยเตรียม Requirement ของคณะวิศวะอินเตอร์ 3 มหาวิทยาลัย ท็อปฮิต อาทิเช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

REQUIREMENT ทีมวิศวะ INTERNATIONAL SCHOOL OF ENGINEERING (ISE)

1.) English Proficiency กลุ่มคะแนนภาษาอังกฤษ ซึ่งทางคณะเปิดโอกาสให้เราเลือกได้ว่าอยากยื่นคะแนนตัวไหนก็ได้ ซึ่งน้องสามารถเลือกสอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ตามความถนัดของน้องได้เลยครับ โดยต้องผ่านเกณฑ์ ดังนี้

  • CU-TEP คะแนนเต็ม 120 ต้องผ่านเกณฑ์ 80
  • IELTS คะแนนเต็ม 9.0 ต้องผ่านเกณฑ์ 6.0
  • TOEFL (iBT) คะแนนเต็ม 120 ต้องผ่านเกณฑ์ 80

ซึ่งหลายคนก็มีคำถามว่าแล้วควรเลือกสอบตัวไหนดี ถ้าจะให้พี่แอดมินแนะนำ ก็อยากให้สอบ IELTS ไปเลยครับ เพราะสามารถใช้ยื่นได้หลายที่ เผื่อในอนาคตน้องเปลี่ยนใจอยากยื่นคะแนนที่อื่นด้วยก็สามารถนำคะแนน IELTS ยื่นได้ด้วยเช่นกัน

2.) Math กลุ่มคะแนนคณิตศาสตร์ น้องสามารถเลือกสอบตามความถนัดได้เช่นกัน โดยมีเงื่อนไขในการยื่นคะแนน ดังนี้

– หากน้องยื่นด้วยคะแนน SAT MATH จะต้องยื่นคู่กับคะแนน SAT Subject test MATH Level II ซึ่งต้องผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำดังนี้

– SAT MATH คะแนนเต็ม 800 ต้องผ่านเกณฑ์ 620

– SAT Subject test MATH Level II คะแนนเต็ม 800 ต้องผ่านเกณฑ์ 600

– หากน้องยื่นด้วยคะแนน CU-AAT จะพิจารณาแค่ Part MATH ซึ่งมีคะแนนเต็ม 800 น้องต้องผ่านเกณฑ์ 480 ครับ

3.) Science กลุ่มคะแนนวิทยาศาสตร์ เลือกยื่นอย่างใดอย่างหนึ่ง โดยที่

– SAT Subject test Physics คะแนนเต็ม 800 ต้องผ่านเกณฑ์ 600

– SAT Subject test Chemistry คะแนนเต็ม 800 ต้องผ่านเกณฑ์ 600

นอกจากนี้ ทางคณะยังมีการกำหนดค่าน้ำหนักคะแนน โดยแบ่งเป็น Science 40% , Math 30% , English Proficiency 20% , GPAX (ไม่กำหนดขั้นต่ำ) 5% และ Interview อีก 5% ซึ่งเป็นการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษด้วยครับ

REQUIREMENT ทีมวิศวะ TWINNING ENGINEERING PROGRAMS (TEP/TEPE)

คณะต่อมาที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ เพราะเป็นอีกหนึ่งคณะยอดฮิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่น้องๆอาจคุ้นชื่อกันว่า TEP/TEPE นั่นเอง โดยที่ TEP หรือTwinning Engineering Programs เป็นหลักสูตรที่เกิดขึ้นจาก ความร่วมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Nottingham University, UK และ University of New South Wales, Australia ครับ ซึ่งน้องที่เลือกโปรแกรมนี้ จะต้องเรียนในไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นเวลา 2 ปี และเรียนที่ต่างประเทศ (ประเทศอังกฤษหรือประเทศออสเตรเลีย) อีก 2 ปีครับ

ต่อมาในส่วนของ TEPE จะเป็นการเรียนวิศวกรรมศาสตร์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษในไทยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เป็นเวลา 4 ปี

ซึ่งทั้ง 2 โปรแกรมนี้จะเปิดทำการเรียนการสอนในสาขาวิชา Chemical Engineering, Civil Engineering, Electrical Engineering, Industrial Engineering และ Mechanical Engineering

หากน้องสนใจจะเข้าคณะนี้ น้องจำเป็นต้องมีคะแนนสอบในมือทั้งหมด 3 กลุ่ม ตามเกณฑ์คะแนนดังภาพ (ทางคณะเปิดรับคะแนนในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไทยหรืออินเตอร์) แต่ในที่นี้พี่แอดมินขออนุญาต ยกคะแนนที่น้องส่วนใหญ่นิยมใช้กันมาให้ดูก่อนนะครับ

1.) English Proficiency กลุ่มคะแนนภาษาอังกฤษ เลือกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง

– TU-GET คะแนนเต็ม 1000 ต้องผ่านเกณฑ์ 450

– CU-TEP คะแนนเต็ม 120 ต้องผ่านเกณฑ์ 60

– IELTS คะแนนเต็ม 9.0 ต้องผ่านเกณฑ์ 5.0 (แต่ละทักษะ ≥ 4.0)

– TOEFL (iBT) คะแนนเต็ม 120 ต้องผ่านเกณฑ์ 61

– SAT Evidence-Based Reading & Writing คะแนนเต็ม 800 ต้องผ่านเกณฑ์ 400

– O-NET ภาษาอังกฤษ ต้องผ่านเกณฑ์ 45%

2.) Math กลุ่มคะแนนคณิตศาสตร์ เลือกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง

– SAT Subject test Math Level II คะแนนเต็ม 800 ต้องผ่านเกณฑ์ 600

– PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) ต้องผ่านเกณฑ์ 35%

– IB Diploma (MATH) ต้องผ่านเกณฑ์ ≥ 5

3.) Science กลุ่มคะแนนวิทยาศาสตร์ เลือกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่ง

– SAT Subject test Physics คะแนนเต็ม 800 ต้องผ่านเกณฑ์ 600

– SAT Subject test Chemistry คะแนนเต็ม 800 ต้องผ่านเกณฑ์ 600

– PAT 2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) ต้องผ่านเกณฑ์ 35%

– IB Diploma (Chemistry หรือ Physics) ต้องผ่านเกณฑ์ ≥ 5

เมื่อน้องมีผลคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ด่านต่อไปจะเป็นการสอบสัมภาษณ์+Portfolio ครับ

REQUIREMENT ทีมวิศวะ KMITL’S INTERNATIONAL COLLEGE (IC)

วิทยาลัยนานาชาติ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เป็นอีก 1 สถาบันที่ตอนนี้กำลังเป็นที่น่าจับตามองไม่แพ้กัน เพราะเป็นที่สนใจของน้องๆหลายคนที่อยากเรียนวิศวะอินเตอร์ ครับ เนื่องจากที่นี่มีสาขาวิชาให้น้องเลือกถึง 11 สาขา ไม่ว่าจะเป็น Biomedical Engineering , Chemical Engineering , Civil Engineering , Computer Innovation Engineering , Electrical Engineering , Energy Engineering , Financial Engineering , Industrial & Management Systems Engineering , Mechanical Engineering , Robotics & AI Engineeringและ Software Engineering นอกจากวิชาพื้นฐานที่น้องจะได้เรียนกับชาวต่างชาติแล้ว ยังเปิดโอกาสให้น้องได้ไปฝึกงานที่ต่างประเทศด้วยนะครับ

ซึ่งทางคณะได้เปิดรับคะแนนในหลายรอบและหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นไทยหรืออินเตอร์ แต่ในที่นี้พี่แอดมินขออนุญาต ยกคะแนนที่น้องส่วนใหญ่นิยมใช้กันมาให้ดูก่อนนะครับ หลักๆคือ น้องจำเป็นต้องมีคะแนนสอบในมือทั้งหมด 3 กลุ่ม ตามเกณฑ์คะแนนดังภาพ เพื่อให้สามารถยื่นได้ทั้งรอบ 2 และรอบ 3 ซึ่งมีเงื่อนไขในการพิจารณาดังนี้

1.) English Proficiency กลุ่มคะแนนภาษาอังกฤษ ซึ่งน้องต้องเลือกยื่นคะแนนตัวใดตัวหนึ่งนะครับ

– IELTS คะแนนเต็ม 9.0 ต้องผ่านเกณฑ์ 6.0

– TOEFL (iBT) คะแนนเต็ม 120 ต้องผ่านเกณฑ์ 79

2.) Standardized Test ต้องผ่านเกณฑ์

– SAT MATH + Evidence Based Reading&Writing คะแนนเต็ม 1,600 ต้องผ่านเกณฑ์ 1,100

3.) สำหรับสาขา Financial Engineering และ Software Engineering จะต้องผ่านเกณฑ์

-SAT MATH คะแนนเต็ม 800 ต้องผ่านเกณฑ์ 600

-SAT Subject test Math level II คะแนนเต็ม 800 ต้องผ่านเกณฑ์ 600

เมื่อน้องมีผลคะแนนผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ด่านต่อไปจะเป็นการสอบสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษ+Portfolio (ถ้ามี)

           พี่แอดมินขอแถมให้อีก 1 หลักสูตรของ วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติลาดกระบัง สำหรับหลักสูตรวิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ ที่เปิดรับในรอบที่ 1 จำนวน 50 คน นั้นก็เปิดรับคะแนน SAT Subject test เช่นกัน ซึ่งน้องจำเป็นต้องมี คะแนนสอบในมือทั้งหมด 3 กลุ่ม ตามเกณฑ์คะแนนดังภาพครับ

 

โดยพี่ได้แบ่งขั้นตอนในการเตรียมตัวสอบเข้าคณะวิศวะอินเตอร์ มาให้ดังนี้

1.ศึกษา Requrement ของคณะในมหาวิทยาลัยที่น้องๆอยากเข้า

2.วางแผนในการศึกษาคะแนนที่ต้องใช้นการยื่นเข้าคณะวิศวะอินเตอร์

3.วางแผนในการเตรียมตัวอ่านหนังสือและสอบเพื่อทำ Perfect Score

 

โดยพี่ๆได้ทำการวางแผน timeline ในการเตรียมตัวอ่านหนังสือและสอบให้สำหรับน้องๆ ม.4 ม.5 และม.6 มาให้น้องๆแล้วครับผม :)

ขอบคุณข้อมูลจาก : https://www.ignitebyondemand.com/