เที่ยวแดนอิสานต้องพากันไปที่อุดรธานี

เที่ยวแดนอิสานต้องพากันไปที่อุดรธานี

Diary / เที่ยวแดนอิสานต้องพากันไปที่อุดรธานี

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือที่เราเรียกกันในชื่อเล่นว่า อิสาน นั้นประกอบไปด้วยหลากหลายจังหวัดและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ การเดินทางจากกรุงเทพก็มีความสะดวกสบายให้เราได้เลือก ทั้งรถบัส รถไฟ และเครื่องบิน ที่มีสนามบินรองรับมากมายและใช้เวลาเดินทางแค่เพียงชั่วโมงกว่าเท่านั้นเอง

จังหวัดทางภาคอิสานที่น่าสนใจดังที่จะกล่าวถึงนี้ คือ จังหวัดอุดรธานี ที่มีเที่ยวบินรองรับอย่างสะดวกสบาย อุดรธานี เป็นจังหวัดใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม และการท่องเที่ยวทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะภาพของการเป็นดินแดนแห่งวัดป่า ประตูสู่ประเทศลาว ดินแดนอินโดจีน และยังเป็นดินแดนที่มีอารยะธรรมเก่าแก่แห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และมีหัตถกรรมผ้าขิตที่มีชื่อเสียงอีกด้วย ซึ่งในข้อมูลที่เกี่ยวกับจังหวัดอุดรธานีนั้น ระบุได้ว่า จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองที่มีความสำคัญแห่งหนึ่งของประวัติศาสตร์และเป็นดินแดนแห่งอุทยานประวัติศาสตร์อันเป็นมรดกโลก จากการขุดค้นพบซากโครงกระดูกและโบราณวัตถุ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆที่บ้านเชียง อำเภอหนองหาน การพบถ้ำและภาพเขียนสีต่างๆ ที่อำเภอบ้านผือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าบนดินแดนเขตจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบัน เคยมีชุมชนตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงราว 5,000-7,000 ปีที่ผ่านมา จากการสืบค้นและศึกษาทางโบราณคดี เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีระหว่างประเทศว่า ชุมชนเก่าแก่เหล่านี้เคยมีอารยะธรรมความเจริญในระดับสูง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้น สันนิษฐานว่าอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่าที่สุดของโลก เมื่อเราได้ทราบประวัติคร่าวๆของจังหวัดอุดรธานี ยิ่งทำให้เราอยากไปเยี่ยมชมมากขึ้นและภูมิใจที่ได้มีอารยะธรรมอันเก่าแก่ของโลก การเดินทางเที่ยวให้ครบทุกที่นั้นเป็นไปได้ยาก หากเราเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนที่เข้ามาเที่ยวในจังหวัดอุดรธานี การเลือกใช้บริการรถเช่าอุดร จึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เพราจะได้ประหยัดเวลาในการเดินทางต่างๆ นอกจากนี้ยังมีรถเช่าสนามบินอุดร ที่พอเราลงเครื่องที่สนามบินปุ๊บก็สามารถเลือกรถเช่าอุดร ราคาถูก ราคาเป็นมิตร และรถที่ให้บริการก็เป็นรถที่มีคุณภาพและใหม่พร้อมใช้งาน เพราะฉะนั้นการเลือกใช้รถเช่าอุดรธานี ถ้าเราเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆจึงถือว่าเป็นการตัดสินใจที่ดี เพราะสามารถใช้รถจนถึงวันกลับได้ โดยไม่ต้องกังวลว่าจะส่งรถคืนทันไหม เพราะรถเช่าอุดรธานีสามารถส่งตรงที่สนามบินได้เลย ทั้งสะดวกสบายและประหยัดเวลาในการเที่ยวของเราเป็นอย่างมาก