รถเช่าไม่ใช้บัตรเครดิต เหมาะกับคุณแน่นอน

รถเช่าไม่ใช้บัตรเครดิต เหมาะกับคุณแน่นอน

Diary / รถเช่าไม่ใช้บัตรเครดิต เหมาะกับคุณแน่นอน

“อยากเช่ารถสักคัน เพื่อไปท่องเที่ยวกับเพื่อนในวันหยุด แต่ทำไมหารถเช่ายากจัง

ส่วนใหญ่ผู้ให้บริการรถเช่า จะรับเฉพาะลูกค้าที่ใช้บัตรเครดิตเท่านั้น หากไม่มีบัตรเครดิตก็ไม่รับ”

นี่คือเสียงที่เราได้ยินจากลูกค้าที่มาเช่ารถยนต์กับเรา

เราจึงได้นำปัญหานี้มานั่งคิดว่าจะทำอย่างไรจึงจะให้บริการลูกค้าเหล่านี้ ที่ไม่ได้ใช้บัตรเครดิต