รถเช่าหาดใหญ่  ECOCAR rent-a-car เป็นรถเช่ารักษาโลก เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

รถเช่าหาดใหญ่ ECOCAR rent-a-car เป็นรถเช่ารักษาโลก เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

Diary / รถเช่าหาดใหญ่ ECOCAR rent-a-car เป็นรถเช่ารักษาโลก เป็นมิตรกับสภาพแวดล้อม

 

รถเช่าหาดใหญ่   รถเช่า ECOCAR rent-a-car จะใช้รถยนต์แบบ Eco-Car มากยิ่งกว่า 80% ซึ่งพวกเราให้ความเอาใจใส่สำหรับในการลดมลภาวะให้กับโลกใบนี้ กับแนวความคิด "รถเช่าสีเขียว" ที่จะช่วยทำให้โลกของพวกเรา น่าอยู่ขึ้น เหมือนกับนานาประเทศ ที่รณรงค์ในหัวข้อนี้ ซึ่งถ้าหากพวกเราใช้รถเช่าขนาดเล็กนอกเหนือจากที่จะช่วยลดมลภาวะกับโลกของพวกเราแล้ว ยังช่วยทำให้เงินในกระเป๋ของพวกเราเหลือมากขึ้นด้วย เนื่องจากว่าการเช่ารถยนต์ขนาดเล็กราคาน้อยกว่ารถเช่าขนาดใหญ่ รวมทั้งช่วยทำให้อดออมน้ำมันสำหรับการเดินทางด้วย นอกนั้นในปี 2562 นี้พวกเราจะนำรถยนต์กระแสไฟฟ้ามาให้บริการเป็นที่แรกของไทย ซึ่งจะเป็นรถยนต์ที่ไม่ปลดปล่อยมลภาวะให้กับสภาพแวดล้อม แล้วก็ออมค่าพลังงานเมื่อเปรียบเทียบกับการใช้น้ำมันถึง 3 เท่า ซึ่งแนวโน้มในอนาคตการใช้รถยนต์กระแสไฟฟ้าจะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆรวมทั้งมาชดเชยรถยนต์ที่ใช้เชื้อเพลืงจากน้ำมัน ซึ่งจะมีผลให้ลดมลภาวะได้เป็นอย่างมาก ทำให้ลดฝุ่นผงละทดลอง PM2.5 ได้ ซึ่ง ECOCAR rent-a-car พวกเราตั้งใจจริงที่จะช่วยเหลือให้มีการใช้รถยนต์กระแสไฟฟ้าให้เยอะขึ้นเรื่อยๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ให้โลกของพวกเราน่าอยู่ขึ้น

 #รถเช่าหาดใหญ่   https://bit.ly/2FqEVcH