โควตารับตรง62 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

โควตารับตรง62 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

Diary / โควตารับตรง62 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
รับสมัครตั้งแต่วันนี้ เป็นต้นไป(รับจำนวนจำกัด)
ไม่ต้องสอบเข้า
ไม่ต้องสัมภาษณ์
ไม่ตัดสิทธิ์ แอดมิชชั่น
ฟรีอุปกรณ์แต่งกาย
รับฟรีเสื้อกิจกรรม
กู้ยืมกองทุนฯ กยศ./กรอ. ได้ทันที
#สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (ฟรี!! ศึกษาประเทศญี่ปุ่น)
#สาขาวิชาภาษาจีนศึกษา (ฟรี!! ศึกษาประเทศไต้หวัน)
#สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (ฟรี!! ศึกษาประเทศมาเลเซีย)
#สาขาวิชาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (ภาคภาษาอังกฤษ) ฟรี!! ศึกษาประเทศเกาหลี
#หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (ภาคพิเศษ/ภาคปกติ)
#สาขาวิชาการจัดการและการบริหาร (ภาคพิเศษ เรียนวันอาทิตย์วันเดียว)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ อ.จิ๋ว
(สมัครด่วนผ่านไลน์ ด้วยการกดลิ้ง)