สุขภาพที่ดี…เริ่มต้นด้วยการมีวินัย

สุขภาพที่ดี…เริ่มต้นด้วยการมีวินัย

Diary / สุขภาพที่ดี…เริ่มต้นด้วยการมีวินัย

"อโรคยา ปรมาลาภา" ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ คือสิ่งที่เราทุกคนต้องการ เพราะการมีสุขภาพที่ดีนั้นจะเป็นตัวชี้วัดถึงคุณภาพกายและจิตที่ดีตามมา การออกกำลังกายจึงเป็นสิ่งสำคัญที่เราทุกคนควรหันมาปฏิบัติกัน เพราะนอกจากจะมีสุขภาพที่ดีแล้ว ยังได้หุ่นที่ดีและเฟิร์มตามมาอีกด้วย

เริ่มต้นจากการกินอาหารครบ 5 หมู่ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับการมีสุขภาพที่แข็งแรงและมีสารอาหารต่างๆที่จำเป็นต่อร่างกาย ไม่ว่าจะเป็น ข้าวไม่ขัดสีต่างๆ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน เกลือแร่ต่างๆ เพราะถ้าเรากินอาหารฟาสต์ฟูดที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่เพียงพอ และมีจำนวนไขมันและคาร์โบไฮเดรตหรือโซเดียมที่สูงเกินไป You are what you eat เรากินอะไรเราก็ได้อย่างนั้น อาหารคลีน ไม่ดื่มน้ำอัดลม หรือทานอาหารเสริมประเภทเวย์โปรตีน ที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อเหมาะสำหรับผู้ที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอ

เพราะฉะนั้นแล้วการมีสุขภาพที่ดีจึงเริ่มต้นด้วยการมีวินัยอย่างสม่ำเสมอในการออกกำลังกายและการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์