I'm OK ... คนปกติเค้าไม่มาเขียนไดอารี่หรอก

I'm OK ... คนปกติเค้าไม่มาเขียนไดอารี่หรอก

Diary / I'm OK ... คนปกติเค้าไม่มาเขียนไดอารี่หรอก

เ ก ลี ย ด ตั ว เ อ ง ที่ ต้ อ ง ท น . . .

. . . เ บื่ อ ตั ว เ อ ง ที่ ต้ อ ง จ ม

ยั ง เ วี ย น ว น ล ะ เ ม อ . . .

 

#ความสัมพันธ์ของเรามันเหมือนอยู่คนละโลก... เหมือนน้ำกับไฟ | ดำกับขาว | มืดกับส่วาง ไม่มีทางที่จะบรรจบกัน ไม่มีทางเข้ากันได้

#การเลิกคุยที่ทรมานที่สุด คือการเลิกคุยทั้งๆที่ยังรู้สึก

#สุดท้าย นาซ่าก็เอาเธอกลับมาไม่ได้ เพราะเธอไม่ได้ไปดวงจันทร์ แต่เธอไปกับเขา :(

 

							 
						
									 
						<div class=