ส่วนประกอบของประตูอัตโนมัติ  ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

ส่วนประกอบของประตูอัตโนมัติ ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

Diary / ส่วนประกอบของประตูอัตโนมัติ ที่สำคัญมีอะไรบ้าง

ประตูอัตโนมัติ จะขับเคลื่อนไปได้ก็ต้องมีส่วนประกอบที่สำคัญหลายอย่าง ส่วนประกอบของประตูอัตโนมัติ  ก็มีหลากหลายอย่างด้วยกัน ประตูอัตโนมัติที่นิยมในปัจจุบัน เห็นกันบ่อย แลเกือบจะทุกที่ก็คงจะเป็นประตูเลื่อนอัตโนมัติ มาดูว่าส่วนประกอบของประตูอัตโนมัติ มีอะไรบ้าง

 

 

ส่วนประกอบของประตูอัตโนมัติ ที่สำคัญมีดังนี้ 

1.รางประตูอัตโนมัติ รางประตูเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยให้ประตูอัตโนมัติขับเคลื่อนไปได้ ซึ่งภายในรางประตูนั้น ก็จะประกอบไปด้วย ส่วนประกอบที่สำคัญดังนี้

        - Stopper อุปกรณ์สำหรับตั้งระยะเลื่อนของบานประตู

        - Belt Tensionner อุปกรณ์ปรับความตึงของสายพาน

        - Timing Belt สายพานสำหรับดึงประตูให้เลื่อนอัตโนมัติ

        - DC Motor มอเตอร์สำหรับขับเคลื่อนประตูให้เลื่อน

        - Controller กล่องควบคุมการทำงานประตู

        - Door  hanger Roller อุปกรณ์สำหรับจับยึดบานประตูเลื่อนของเดิมเอาไว้ เพื่อให้สามารถทำงานร่วมกับระบบประตูอัตโนมัติ

2.ขาจับสำหรับประตูอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นประตูทั้งบานเลื่อนเดี่ยวและคู่ และบานเปลีอยจะใช้แบบเดียวกันหมด โดยขาจับบานประตูอัตโนมัติทำจากวัสดุที่ทนทานรับน้ำหนักได้มาก

3.อุปกรณ์เสริมสำหรับประตูอัตโนมัติ เป็นอุกรณ์ที่ทำงานร่วมกันกับประตู ทำให้ประตูมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น เซนเซอร์ สวิตซ์ไร้สาย เป็นต้น