ຢາກໃຫ້ເວລາຂອງກາງຄືນມັນຢືດອອກໄປເລື້ອຍໆ

Diary / ຢາກໃຫ້ເວລາຂອງກາງຄືນມັນຢືດອອກໄປເລື້ອຍໆ

ຄືນວັນອາທຶດອີກແລ້ວ ມື້ອື່ນກະຕ້ອງຕື່ນໄປເຮັດວຽກທີ່ເຮົາບໍ່ມັກ ສຳຫຼັບເຮົາທີ່ເຮັດວຽກພັກວັນທິດມື້ອດຽວວັນພັກເບີ່ງຄືຈະບໍ່ມີຄວາມໝາຍຫຍັງເລີຍ

ເພາະມື້ອື່ນກະຕ້ອງຕື່ນໄປວຽກແລ້ວ  ແຕ່ເຮົາມັກເວລາກາງຄືນຂອງວັນຫຍຸດ  ກະແປກຄືກັນ ຮູ້ສືກວ່າ ວັນເຮັດວຽກປົກຕິຕອນກາງຄືນເມື່ອຍຫຼາຍ ຈົນບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງກະຢາກນອນແລ້ວ  ແຕ່ເປັນວັນພັກແບບນີ້ ເຮົາກັບມັກ ຢາກໃຫ້ເວລາກາງຄືນມັນຢືດອອກໄປເລື້ອຍໆ ຈົນກວ່າມື້ອື່ນສຳຫຼັບເຮົາຈະເປັນ ວັນທີ່ເຮົາຢາກລຸກຂື້ນມາໃຊ້ຊີວຶດແທ້ໆ

 

ອີກຢ່າງເຮົາມັກເວລາຕອນກາງຄືນ ມັນງຽບສະຫງົບດີ ຄົງຈະບໍ່ໃຜ ແລະ ບໍ່ມີເລື່ອງໃດມາເຮັດໃຫ້ເຮົາຕ້ອງທຸກໃຈໃນເວລາກາງຄືນ  ໄດ້ນອນເລ່ນເນັດແບບນີ້ໄປເລື້ອຍໆກະມີຄວາມສຸກແລ້ວ  ບໍ່ຢາກໃຫ້ຮອດຕອນເຊົ້າເລຍ  ໂລກຄວາມຈຶງມັນຮ້າຍເກີນໄປສຳຫຼັບເຮົາ