บัตรประชาชนใบเดียว ก็ตรวจสุขภาพฟรีได้ กับประกันสังคม

บัตรประชาชนใบเดียว ก็ตรวจสุขภาพฟรีได้ กับประกันสังคม

Diary / บัตรประชาชนใบเดียว ก็ตรวจสุขภาพฟรีได้ กับประกันสังคม

ตรวจสุขภาพฟรี ! สามารถใช้บริการในสถานพยาบาลที่ผู้ประกันได้เลือกใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงคุณยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และ บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  สามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น  ตามสถานพยาบาลตามที่เลือกไว้ เพื่อทำการตรวจสุขภาพ ซึ่งไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่เหมือนกับการทำประกันเดินทาง หรือประกันรถยนต์ และแม้แต่ประกันสุขภาพที่ต้องจ่ายเงินไปก่อน 

ดังนั้นการตรวจสุขภาพทุกๆปี ถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นและสมควรอย่างงยิ่ง เพื่อทราบว่าร่างกานยของเรามีตรงไหนที่เจ็บป่วย หรือ โรคภัยอะไรหรือเปล่า เพราะถ้าเรารู้สาเหตุหรือโรคที่เกิดจากตังเรา จะได้เตรียมมือรับความพร้อมเข้าการรักษาตั้งแต่แรก วันนี้เราก็เลยมาพร้อม ตรวจสุขภาพฟรีประกันสังคม ทำอย่างไรพร้อมชวนคุณมาตรวจสุขภาพฟรีเพื่อตัวของเราและคนที่คุณรัก ก่อนที่วันนั้นจะมาถึง

ตรวจสุขภาพฟรี ! สามารถใช้บริการในสถานพยาบาลที่ผู้ประกันได้เลือกใช้สิทธิประกันสังคม ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ เพียงคุณยื่นบัตรประจำตัวประชาชน และ บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล  สามารถใช้เพียงบัตรประชาชนใบเดียวเท่านั้น  ตามสถานพยาบาลตามที่เลือกไว้ เพื่อทำการตรวจสุขภาพ