วิธีดูแลรักษาประตูอัตโนมัติ ไม่ยากอย่างที่คิด !

วิธีดูแลรักษาประตูอัตโนมัติ ไม่ยากอย่างที่คิด !

Diary / วิธีดูแลรักษาประตูอัตโนมัติ ไม่ยากอย่างที่คิด !

วิธีดูแลรักษาประตูอัตโนมัติ เป็นวิธีอย่างหนึ่งที่สามารถยืดระยะเวลาในการใช้งานได้ ประตูอัตโนมัติส่วนใหญ่ หลาย ๆ คนไม่ค่อยให้ความใส่ใจ ไม่ตรวจเชคการทำงาน ซึ่งจริงแล้ว เราสามารถทำได้ด้วยตัวเองได้ ไม่ต้องเสียเงินไปจ้างช่าง เพียงแค่เราตรวจเชค ทุกๆ 1 ปีเท่านั้น

 

 

วิธีดูแลรักษาประตูอัตโนมัติ เราก็สามารถทำได้ 

 

การดูแลรักษาในส่วนของราง หลายคนก็จะใช้พวกสารล่อลื่นมาหยอดบริเวณราง แต่ต้องเลยว่า เป็นวิธีที่ผิด ถ้าเราใช้ประตูอัตโนมัติไปเรื่อย แน่นอนว่ารางอาจจะเคลื่อนตัวช้า หรือไม่อาจจะมีฝุ่น หรือ อะไรไปติด การดูแลเพียงแค่เราหมั่นตรวจเชคสภาพ หรือถ้าล้อมันฝืด ก็ใช้เพียงแค่น้ำมันหยอด ดูแลรักษาความสะอาด เชคการทำงานของ Controller และ  ตรวจสภาพระยะ Sensor ตรวจสภาพอ สายพาน ซึ่งเราต้องตรวจเชคทุก ๆ 1 ปี เพื่อจะได้ให้รางมีการใช้งานที่ยาวนานขึ้น

 

อุปกรณ์เสริมต่าง ๆ ที่ใช้กับประตูอัตโนมัติ ไม่ว่าจะเป็นตัวเซนเซอร์ หรืออุปกรณ์อื่น ๆ  เราก็ตั้งหมั่นสังเกต ตรวจเชค การทำงานของมัน ถ้าเป็นเซนเซอร์ ดูว่ามันตรวจจับในระยะที่เหมาะสมหรือเปล่า เซนเซอร์ตรวจจับจะทำงานได้ดี ก็ขึ้นอยู่กับอุณภูมิของสถานที่นั้นด้วย ไม่ใช้เพียงแค่เซนเซอร์ รวมถึงอุปกรณ์ทุกตัวที่เราต้องให้ความสำคัญ ขั้นตอนการดูแลรักษาก็ไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไร ถ้าเราไม่อยากเปืองตังในการเปลียน เราก็ต้องรู้จักรักษา