ผ่านมาและผ่านไป

เวลาผ่านไป  ทำให้เราได้รู้จักใครหลายคนเพิ่มขึ้น  หลายคนผ่านมาเพื่อเป็นบทเรียน  หลายคนผ่านมาเพื่อเป็นความทรงจำ  บางคนเข้ามาเป็นปัจจุบันให้เราได้ยิ้มอีกครั้ง  อยากขอบตุณอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้เราได้มาเจอกัน  

เศร้า/เสียใจ jirapa 2018-04-09 22:49:59 774
COMMENT