รู้จัก ระบบ key kard หอพัก กันหรือไม่

รู้จัก ระบบ key kard หอพัก กันหรือไม่

Diary / รู้จัก ระบบ key kard หอพัก กันหรือไม่

ระบบ key kard หอพัก เป็นระบบที่มีความทันสมัย หรือจะเรียกอีกอย่างนึงว่า ประตูคีย์การ์ด ซึ่งเราจะเห็นว่าได้ระบบนี้นิยมใช้กันตามหอพัก ระบบนี้จะเป็นระบบที่ควบคุมการเข้า - ออก ซึ่งจะติดอยู่บริเวณด้านหน้าประตู ระบบนี้เป็นระบบประตูอัตโนมัติ ซึ่งประตูอัตโนมัติ เป็นประตูที่นิยมมาก และให้ความสะดวกสบายให้กับคนทั่วไปอย่างเรา

ทำความรู้จัก ระบบ key kard หอพัก 

ระบบ key kard เป็นเทคโนโลยีที่นิยมใช้กันตามหอพักนักศึกษา เนื่องจากมีผู้คนมาก และหอพักก็เกิดขึ้นมาก เพื่อรองรับนักศึกษา ระบบนี้จะมีอุปกรณ์ที่เรียกว่า เครื่องทาบบัตร การใช้งานเครื่องทาบบัตร เราก็จะต้องมีบัตร หรือ การ์ด ทีเรียกว่า key kard เพราะบัตรที่ใช้ทาบก็เปรียบสเมือนกุญแจ ที่เอาไว้ใช้ผ่านเข้า – ออก ประตู โดยเราจะใช้บัตรในการทาบไปที่เครื่องทีติดอยู่บริเวณด้านหน้าประตู เพียงเราแตะบัตรไปที่เครื่อง เราก็จะสามารถเข้า – ออก ได้อย่างถูกต้อง บัตรนี้จะมีรหัสที่ตรงกับเครื่องโดยเฉพาะ หมายความว่า เราจะใช้บัตรอื่นมาแตะไม่ได้ บัตรจะต้องเป็นบัตรที่ใช้สำหรับเครื่องใคร เครื่องมันเท่านั้น

ไม่ใช่ใช้ได้แต่กับหอพัก ระบบนี้ยังใช้กับบ้าน อาคาร สำนักงานต่าง ๆ ได้ เป็นระบบที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยได้ดีอีกระบบหนึ่ง ถ้าใครไม่อยากใช้บัตรทาบ อาจะเลือกใช้เป็นระบบสแกนลายนิ้วมือก็สามารถทำได้