รักเพ้อๆของอติญา

รักเพ้อๆของอติญา

Diary / รักเพ้อๆของอติญา

แปลกนะที่หัวใจของฉันยังไม่เคยลืมเรื่องราว

ระหว่างเราสองคนได้เลย...

แม้วันเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนแล้วก็ตาม..