รักเพ้อๆของอติญา

แปลกนะที่หัวใจของฉันยังไม่เคยลืมเรื่องราว

ระหว่างเราสองคนได้เลย...

แม้วันเวลาจะผ่านมานานแค่ไหนแล้วก็ตาม..

เศร้า/เสียใจ perfan 2018-02-27 12:49:00 389
COMMENT