เปิดตัว Westoryteller ศูนย์กลางแห่ง Storyteller นักเล่านิทานจากทั่วโลก

เปิดตัว Westoryteller ศูนย์กลางแห่ง Storyteller นักเล่านิทานจากทั่วโลก

Diary / เปิดตัว Westoryteller ศูนย์กลางแห่ง Storyteller นักเล่านิทานจากทั่วโลก

คนไทยหลายคนอาจไม่ค่อยคุ้นกับคำว่า Storytelling ที่หมายถึง การเล่าเรื่อง เล่านิทาน โดย นักเล่านิทาน มืออาชีพ น้อยคนนักที่จะรู้ว่ามีอาชีพ Storyteller จริงๆ อยู่ในโลกใบนี้ ทั้งๆ ที่ทักษะดังกล่าว ถือว่ามีความสำคัญ อย่างมากต่อการเรียนรู้ เป็นศาสตร์แห่งการสอนทุกเรื่องทุกราวและทุกสิ่งในโลกยุคดิจิตอล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง storyteller/นักเล่านิทาน ยังถูกจัดให้เป็นศิลปะแขนงหนึ่งที่เป็นสื่อกลางถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับผู้ฟัง

       Storytelling คือ รูปแบบการเล่าเรื่องที่ใช้กระบวนการเล่าเหมือนกับนิทานหรือนิยาย ซึ่งนักเล่านิทานมืออาชีพ จะต้องมีการสร้างอารมณ์ร่วม แสดงนํ้าเสียงและท่าทางประกอบการเล่า เพื่อดึงดูดความสนใจผู้ฟัง ทำให้ผู้ฟังสามารถเข้าใจและจดจำเรื่องราวต่างๆได้ดีโดยไม่รู้ตัว

        ทั้งนี้ Storytelling ไม่ใช่เรื่องใหม่เลย เป็นสิ่งที่มนุษย์ทำมานานนับพันปี มีงานวิจัยที่ศึกษาพบว่า นิทานที่ เก่าแก่ที่สุดอาจมีอายุระหว่าง 2500-6000 ปี (published in Royal Society Open Science) ไม่ว่าจะเป็น การเล่าเรื่องด้วยปากเปล่าที่ยังไม่รู้จักการบันทึกแต่มีการศึกษาผ่านสภาพแวดล้อมต่างๆ หรือการเล่า ผ่านภาพวาดบนกำแพงในสมัยอียิปต์  การเล่านิทานอาหรับราตรี การเล่าตำนานต่างๆในประเทศจีน หรือ การเล่านิทานอีสปในยุโรป นิทานที่สนุกและสามารถเข้าถึงเนื้อหาในนิทานของผู้ฟังได้นั้น ไม่ใช่ว่าใครก็เล่าได้  หรืออาจคิดว่าใครๆก็เป็นนักเล่านิทานได้ แต่ในความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ฟังเกิดการเรียนรู้ หรือมีผลต่อการจดจำ การเล่านิทานจำเป็นต้องเป็นการเล่าผ่าน นักเล่านิทาน มืออาชีพที่สามารถ สื่ออารมณ์และความหมายของ นิทานออกมาได้อย่างครบถ้วน

        ประโยชน์ของการใช้ Storytelling มาประยุกต์เข้ากับการศึกษาสมัยใหม่ พบว่า นิทาน/เรื่องเล่า/storytelling มีผลต่อการกระตุ้นสมองส่วนการประมวลผล ทั้งภาพ เสียง กลิ่น การเคลื่อนไหว ความคิด การจดจำ และ การสร้างอารมณ์ร่วม ซึ่งการเล่านิทานอย่างสนุกสนาน จะทำให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการ  และนั่นหมายถึงการ กระตุ้นให้เกิดการหลั่งสารสื่อประสาทชื่อโดปามีน ที่ผู้ฟังจะมีความรู้สึกพอใจ หรือมี ความสุข และมีผลต่อ การเรียนรู้อย่างน่าอัศจรรย์ นอกจากนั้น Storytelling หรือ นิทาน ยังเป็นสื่อกลางในการสอนภาษาอังกฤษ อย่างได้ผล ซึ่งแม้ว่าเด็กหลายคนอาจไม่เคยฟังคำศัพท์หรือประโยคในภาษาอังกฤษมาก่อน แต่ก็สามารถ เข้าใจเนื้อหาของนิทานได้จากท่าทาง การเล่าเรื่องของ นักเล่านิทาน เป็นต้น

       นอกจากนั้น การจัดกิจกรรม Storytelling ในโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือองค์กรต่างๆ จะช่วยในเรื่องของความสนุกสนาน การสร้างความประทับใจให้ผู้ฟัง และส่งเสริมจินตนาการแล้ว ยังถือเป็นการส่งต่อองค์ ความรู้ต่างๆจากรุ่นสู่รุ่นผ่านข้อคิดดีๆที่แฝงอยู่ในนิทานเรื่องต่างๆ อีกด้วย ดังนั้น จากประสบการณ์การจัดอบรม Storytelling มามากกว่า 20 ปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี 1996 คุณสุวรรณี เกิดชื่น  จึงตัดสินใจเปิด WeStoryteller ศูนย์กลางเครือข่าย Storyteller จากทั่วโลกขึ้น ซึ่งเป็นการรวบรวม นักเล่านิทาน นานาชาติทั้งในประเทศไทยและหลายๆประเทศทั่วโลกที่ทำงานร่วมกันตลอดมา ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเดินทางมาแสดง การ เล่านิทาน และจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผ่าน Storytelling Technique แบบต่างๆมากมาย

            อย่างไรก็ตาม Storytelling ไม่ใช่เป็นแค่กิจกรรมเฉพาะสำหรับเด็กๆอีกต่อไป เพราะ นักเล่านิทาน ของ WeStoryteller มีความสามารถที่แตกต่างและเฉพาะทางหลากหลาย ดังนั้นในศูนย์Westoryteller  จึงได้มีการจัดกิจกรรม การ เล่านิทาน และอบรมเชิงปฏิบัติการ(workshop) ภายในศูนย์ นักเล่านิทาน นานาชาติตลอดทั้งปี รวมถึงการเข้าไปจัดอบรม เกี่ยวกับ Storytellingสำหรับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้เชื่อมต่อกับชีวิตและนำไปสู่การพัฒนาการของทุกสาขาวิชาชีพ ไม่ว่าจะเป็น Storytelling for Science, Storytelling for Doctors, Color for Storytelling, Storytelling for expected mother , Storytelling Conference, Storytelling Festival และอื่นๆอีกมากมาย ผู้ที่สนใจเกี่ยวกับ Storytelling หรือ ศาสตร์แห่งการเล่านิทานเพื่อความสำเร็จและตรงตามเป้าหมาย สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ westoryteller.co หรือ facebook.com/westoryteller