เลือดย่อมข้นกว่าน้ำ

 

เป็นเพียงน้ำ อย่าล้ำกาย เข้าสายเลือด

จะถูกเชือด เฉือนใจ ให้ขื่นขม

เป็นแค่น้ำ ต้องชอกช้ำ ซ้ำตรอมตรม

ต้องระทม ทุกข์จมดิน สิ้นเยื่อใย

เลือดย่อมข้น กว่าน้ำ จงจำไว้

ควรเจียมใจ เจียมตน ให้ทนไหว

อยู่ในที่ ของน้ำ ต่ำเพียงใด

ไหลลงไป ให้จมปรัก เพราะรักเธอ

 

COMMENT