คิดถึงคนที่จากไป

Diary / คิดถึงคนที่จากไป

คลองเก้า เช้านี้ มีหมอก

ไม่หลอก ไม่ลวง ห่วงหา

คิดถึง นวลน้อง แก้วตา

กลับมา หารัก พักใจ

อาทิตย์ เริ่มเคลื่อน เดือนคล้อย

ยังคอย ด้วยจิต หวั่นไหว

น้องจาก พี่ชาย ไปไกล

เมื่อไร จะหวล คืนรัง