ร่วมใจบริจาคโลหิต

ดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี และกลุ่มธนาคารเลือดโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร  จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิต ครั้งที่ 92”  ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุก 3 เดือน เพื่อเชิญชวนพนักงานร่วมบริจาคโลหิต สำรองโลหิตให้กับธนาคารเลือดในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและผู้บาดเจ็บ โดยมีพนักงานสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก รวมโลหิตที่บริจาคกว่า 80,000 ซีซี ณ โรงงานดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี

เฉยๆ da1991 2017-10-17 15:58:16 51
COMMENT