โรงเรียนไม่ได้สอนความเป็นผู้ใหญ่

โรงเรียนไม่ได้สอนความเป็นผู้ใหญ่

Diary / โรงเรียนไม่ได้สอนความเป็นผู้ใหญ่

ตอนเป็นเด็ก เรามัวแต่อยากเป็นผู้ใหญ่ จนไม่ได้หลับตาซึมซับความเป็นเด็ก

พอเป็นผู้ใหญ่ หลับตาซึมซับทีไร มีแต่ความเป็นเด็กย้อนกลับมาทุกครั้ง

โรงเรียนไม่ได้สอนเรื่องนี้เลยนะ
ว่าโตเป็นผู้ใหญ่แล้วจะยิ่งโดดเดี่ยว เคว้งคว้าง แบบนี้