รถติด รถไฟฟ้าก็ไม่มี

ให้แบกเหล็กแบกไม้ 20 กว่าน่าจะรอด ถ้า 30 กว่าไม่น่าจะรอด 40 กว่านี้คุมงานอย่างเดียว 50 กว่า แทบจะโอนงานให้คนอื่นทำ รอเกษียณ การศึกษาเมื่อ 20 ปีที่แล้วยังไงก็ไม่ทันสมัยเท่ากับตอนนี้ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ ไม่ได้ทันสมัยเหมือนอย่างตอนนี้ 

ไก่ 3 เดือนบางตัว นักหนัก 1.5 โล หนักพอ ๆ กับไก่ 4 เดือน  กินอาหารอย่างเดียวกันทำไมมันโตไม่เท่ากัน เลี้ยงติดกันก็ไม่ได้ จ้องหน้ากันสักพักจิกกันหน้าเวอะ 

 

 

 

เฉยๆ lover99 2017-10-08 23:37:34 171
COMMENT