มอบรอยยิ้มให้น้อง ในกิจกรรมเลี้ยงน้องวันเกิด ครั้งที่ 102

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ร่วมสร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับน้อง ๆ ในกิจกรรม "เลี้ยงน้องวันเกิด  ครั้งที่  102" ณ โรงเรียนบ้านย่านนางวิ่ง จ.ปราจีนบุรี ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานจิตอาสาของดั๊บเบิ้ล เอ ได้ร่วมทำความดีในเดือนเกิดของตน ด้วยการเลี้ยงอาหารกลางวัน และมอบอุปกรณ์ทางการศึกษาให้กับทางโรงเรียน เพื่อใช้เป็นประโยชน์ในการเรียนการสอน อีกทั้ง ยังมีกิจกรรมสันทนาการที่เพลิดเพลินสร้างรอยยิ้ม ทั้งนี้ดั๊บเบิ้ล เอ ได้กิจกรรมนี้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาเยาวชน ที่จะเติบโตเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของสังคมต่อไป

มีความสุข da1991 2017-08-22 13:22:37 99
COMMENT