ในคำว่า ห่วงใย

Diary / ในคำว่า ห่วงใย

          

                                                                             ในคำว่า  ห่วงใย   เธอมีความรู้สึกอะไรที่มากกว่านี้ไหม  

                                                                  บอกให้รู้และเข้าใจหน่อย

                                                        บางครั้งการกระทำไม่สวามารถบอกได้ว่า 

                                                          จริง ๆ แล้วเธอรู้สึกกับเรายังไงกันแน่   

                                                        เราจะมีค่ากับเธอในะเวลาที่เธอไม่มีใคร

                                                            หรือเป็นความห่วงใยที่มากกว่านั้น