คีย์การ์ดประตูหอพัก มีการทำงานอย่างไร

ปัจจุบันนี้  ประตูคีย์การ์ด หรือ คีย์การ์ดประตูหอพัก เป็นเทคโนโลยีที่ปัจจุบันนี้มีการใช้อย่างแพร่หลาย อีกทั้งยังสามารถควบคุมการใช้งานประตูได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นตรวจสอบคนเข้าออก จำกัดสิทธิ์ในการใช้งานประตู ในการเข้าประตูจะใช้บัตรในการผ่านเข้าไป บัตรนั้นเรียกว่า “บัตรคีย์การ์ด”

ระบบการทำงาน Access Control คีย์การ์ดประตูหอพัก

1.ระบบควบคุมการเข้า-ออกอัตโนมัติ  อุปกรณ์สำหรับเข้าผ่านโดยที่เครื่องควบคุม  ประกอบด้วย  2 ส่วน หลักคือ

  • ส่วนควบคุม (Controller) การทำงาน
  • ส่วนของ หัวอ่านบัตร (Reader) โดยเครื่องควบคุมจะอ่านข้อมูลในบัตรหากข้อมูลถูกต้อง

2.ระบบส่งคำสั่งให้ อุปกรณ์อื่น ๆ เช่น ตัวล็อคชุดล๊อค ประตูคีย์การ์ดแบบแม่เหล็ก ให้ปลดล็อค และเซ็นเซอร์อื่นๆ เช่น ตัวดักจับกันงัด  ดักจับความร้อน ดักจับการเคลื่อนไหว หรือแม้แต่ เปิด-ปิด ไฟฟ้าแสงสว่างให้ทำงานต่อไป และหากข้อมูลบัตร ไม่ถูกต้อง อุปกรณ์ต่างๆก็ไม่ทำงานจึงไม่สามารถเข้าผ่านได้

3.บัตร ซึ่งเป็นอุปกรณ์สำหรับเข้า-ผ่าน มี 2 ชนิด คือ บัตร แถบแม่เหล็ก (Magnetic Card)บัตรแม่เหล็กและ บัตร ความถี่ (Proximity Card)

ถ้าจะติดตั้ง ประตูคีย์การ์ด ให้นึกถึงเรา XEKA เพราะเราเป็นผู้นำทางด้านประตูที่มีคุณภาพ 

COMMENT