สงสัยมั้ยทำไมถึงเรียกประตูเลื่อนอัตโนมัติว่า ประตูเซเว่น

เทคโนโลยีประตูเลื่อนอัตโนมัติ หรือ ประตูเซเว่น มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งเซเว่นทุกเซเว่นจะใช้ระบบประตูอัตโนมัติทั้งหมดเพื่อความสะดวกในการเข้าออกของลูกค้า   

รูปแบบในการใช้งานประตูอัตโนมัติ Auto door

ประตูอัตโนมัติสามารถตั้งโหมดการทำงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ดังนี้

  • Mode: Alway open คือการเปิดประตูอัตโนมัติค้างไว้ตลอด สำหรับการขนของ หรือ การเข้าออก
  • Mode: half open คือการเปิดประตูอัตโนมัติโดยที่บานประตู จะเลื่อนออก ครึ่งหนึ่งของระยะ เลื่อนปกติ เป็นโหมด การประหยัดพลังงาน
  • การปรับแต่งการใช้งาน ที่สามารถทำได้กับประตูอัตโนมัติ Auto door XEKA
  • ประตูเลื่อนอัตโนมัติ XEKA ออกแบบมาเพื่อท่านสามารถปรับแต่งค่าเหล่านี้ด้วยตัวท่านเอง
  • ทิศทางการเปิด-ปิด สำหรับประตูบานเดี่ยว ว่าจะเปิดซ้าย หรือ ขวา
  • ความเร็วในการเปิด หรือ ปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ
  • ระยะชะลอความเร็ว ขณะที่ประตูเลื่อนอัตโนมัติ เปิด หรือปิด
  • ระยะหน่วงเวลา ตอนเปิดประตูเลื่อนอัตโนมัติ ให้ค้างไว้ แล้วค่อยปิด ประตูอัตโนมัติ
  • ความเร็วช่วงที่ประตูอัตโนมัติอยู่ในระยะชะลอ
  • สามารถไว้ใจในตัวสินค้าของแบน XEKA ของเราได้ เพราะมีการขายที่ยาวนานและตัวสินค้ามีการรับประกันทุกชิ้นค่ะ
COMMENT