บังเอิญหรือตั้งใจ

บังเอิญหรือตั้งใจ

Diary / บังเอิญหรือตั้งใจ

 

 

                                                ความบังเอิญที่เราได้มาเจอกัน  

                                             แต่ปัจจุบันนี้ที่เราไปไหนมาไหนกัน  

                                                คือความบังเอิญหรือความตั้งใจ