บังเอิญหรือตั้งใจ

 

 

                                                ความบังเอิญที่เราได้มาเจอกัน  

                                             แต่ปัจจุบันนี้ที่เราไปไหนมาไหนกัน  

                                                คือความบังเอิญหรือความตั้งใจ  

เหงา yaytualak 2017-07-23 23:36:42 253
COMMENT