มาดูวิธีการสั่งเปิด-ปิด ประตูรีโมท มีกี่วิธี?

มาดูวิธีการสั่งเปิด-ปิด ประตูรีโมท มีกี่วิธี?

Diary / มาดูวิธีการสั่งเปิด-ปิด ประตูรีโมท มีกี่วิธี?

ก่อนอื่นมาทำความรู้จัก ประตูรีโมท คือ ประตูสั่งงานระบบประตูอัตโนมัติ นี้ด้วยอุปกรณ์รีโมทคอนโทล   รวมถึงลักษณะประตูที่ไม่ใช้อุปกรณ์รีโมทเป็นตัวควบคุมสั่งการ แต่อาจจะใช้ สวิตซ์กด หรือต่อร่วมกับระบบ Access control ถือเป็นข้อมูลเบื้องต้นที่ผู้ใช้งานต้องทราบ ประตูรีโมทมีการควบคุมการเปิด – ปิดของประตูด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า โดยมีชุดควบคุม (Controller Unit) เป็นอุปกรณ์สั่งการและตัดสินใจทำงาน

มาดูวิธีการสั่งเปิด-ปิด ประตูรีโมท มีกี่วิธี?

  • ประตูรีโมทที่สั่งการโดยโทรศัพท์มือถือ    ติดตั้งเครื่องรับสัญญาณโทรศัพท์ไว้ที่หน้าประตู เมื่อต้องการจะเปิด-ปิดประตูรีโมท ใช้โทรศัพท์มือถือโทรเข้าเครื่องรับสัญญาณ 1 ครั้ง เพื่อเป็นการส่งสัญญาณ
  • ประตู รีโมทที่สั่งการแบบรีโมท    รีโมทจะมีการส่งคลื่นสัญญาณไปยังชุดรับสัญญาณที่ชุดมอเตอร์ และเมื่อชุดสัญญาณจากมอเตอร์ได้รับสัญญาณแล้ว จะทำการส่งต่อสัญญาณไปยังไฟไซเรน  ในการสั่งการให้เปิด-ปิดประตูต่อไป
  • ประตู รีโมทที่สั่งการโดยสวิทช์คอนโทรล   เป็นการเชื่อมต่อสายสัญญาณจากตัวสวิตช์ในบ้าน ออกไปยังชุดรับสัญญาณที่ชุดมอเตอร์  เมื่อชุดรับสัญญาณได้รับสัญญาณจากการกดสวิตช์  หลังจากนั้นจะทำการส่งสัญญาณไปยังไฟไซเรน  เพื่อสั่งการให้เปิด-ปิดประตู