Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ primary

โรงเรียนไม่ได้สอนความเป็นผู้ใหญ่

ตอนเป็นเด็ก เรามัวแต่อยากเป็นผู้ใหญ่ จนไม่ได้หลับตาซึมซับความเป็นเด็ก พอเป็นผู้ใหญ่ หลับตาซึมซับทีไร มีแต่ความเป็นเด็กย้อนกลับมาทุกครั้ง โรงเรียนไม่ได้สอนเรื่องนี้เลยนะว่าโตเป็นผ...