Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ hongkong

ข้อมูลพื้นฐาน เตรียมตัวไปเที่ยวฮ่องกง

ข้อมูลพื้นฐาน เตรียมตัวไปเที่ยวฮ่องกง การเตรียมตัวเดินทาง วีซ่า พาสปอร์ตไทยสามารถเดินทางไปเที่ยวได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าฮ่องกงล่วงหน้า และสามารถอยู่ท่องเที่ยวได้ถึง 30 วันเลยทีเดีย...