Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ highschool

วัฒนธรรมวันหยุด วันที่ระลึก ของญี่ปุ่น

ในทุกองค์กรของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตามต้องมีวันหยุดให้พนักงานในองค์กรได้พักผ่อน ประเทศญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศทุ่มเทในเรื่องของการทำงานมาก ก็จำเป็นจะต้องมีวันหยุด...