Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ forever

แค่ให้ได้รักอย่างที่เป็นมาและต่อไป

การได้เฝ้ามองดูเธอจากมุมไกลๆบางครั้งมันก็มีความสุขไปพร้อมๆกับความเศร้าเพราะในความเป็นจริงคนที่ถูกลืมอาจไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆกับภาพความทรงจำมากมายที่ยังคงเคลื่อนไหวและไม่เคยมีเรื่...