Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ flashback

วัฒนธรรมวันหยุด วันที่ระลึก ของญี่ปุ่น

ในทุกองค์กรของการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรใดก็ตามต้องมีวันหยุดให้พนักงานในองค์กรได้พักผ่อน ประเทศญี่ปุ่นที่ได้ชื่อว่าเป็นประเทศทุ่มเทในเรื่องของการทำงานมาก ก็จำเป็นจะต้องมีวันหยุด...

vincent ' s diary

ที่เขียนไดอารี่ เพราะอยากเห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวเองทุกวัน อยาเป็นคนที่เก่ง และดูแลตัวเองมากขึ้น  เราจะเป็นคนที่มีคุณค่า มีค่าพอที่ใครก็ตาม อยากจะรักษาเราไว้   เมื่อก่อน...

โรงเรียนไม่ได้สอนความเป็นผู้ใหญ่

ตอนเป็นเด็ก เรามัวแต่อยากเป็นผู้ใหญ่ จนไม่ได้หลับตาซึมซับความเป็นเด็ก พอเป็นผู้ใหญ่ หลับตาซึมซับทีไร มีแต่ความเป็นเด็กย้อนกลับมาทุกครั้ง โรงเรียนไม่ได้สอนเรื่องนี้เลยนะว่าโตเป็นผ...