Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ elephant jungle sanctuary

ช้างไทย…กับการเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ช้าง สัตว์คู่เมืองไทยและเป็นสัญลักษณ์ของไทยมาตั้งแต่สมัยโบร่ำโบราณ ซึ่งสัตว์ใหญ่ชนิดนี้เปรียบได้ดั่งกับสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยเรามาทุกยุคทุกสมัย รวมถึงร่วมในการสงครามเมื่อบ้านเม...