Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ automatic door

ประตูแบบไหนบ้างถึงเรียกว่า ประตูอัตโนมัติ

ประตูมีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งประตูที่จัดอยู่ในหมวด ประตูอัตโนมัติ  ก็จะเป็นประตูที่ทำงานโดยอุปกรณ์บางอย่าง ที่สั่งให้ประตูเปิด ประตูอัตโนมัติเป็นประตูที่ทันสมัย หลาย ๆ พื้นที่ให้...

ประตูเลื่อน ประตูเลื่อนอัตโนมัติ มีข้อดีอย่างไร

ประตูเลื่อน เป็นประตูที่สามารถประยุกต์ใช้งานได้หลากหลายพื้นที่ ปัจจุบันนี้ไม่ว่าพื้นที่ไหนก็สามารถใช้ประตูเลื่อนได้ จึงทำให้ประตูเลื่อนได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน ประตูเลื่อนอัตโนม...