Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ โควตา62

เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

โควตาพิเศษ62    รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 ตุลาคม 2561 ไม่ต้องสอบเข้า ไม่ต้องสัมภาษณ์ ไม่ตัดสิทธิ์ แอดมิชชั่น รับฟรีอุปกรณ์แต่งกาย รับฟรีเสื้อกิ...

เปิดรับนักศึกษาใหม่ 2562 มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย

ระบบโควตารับตรง (ไม่ต้องสอบข้อเขียน ไม่ต้องสัมภาษณ์ ไม่ตัดสิทธิ์แอดมิชชั่น )  รับสาขาละ 30 คน เท่านั้น 1. คณะศิลปศาสตร์     - สาขาวิชาจีนศึกษา (ศึกษาประเทศไต้หวั...