Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ เสริมสร้างพัฒนาการลูกรัก

เรียน เล่น เสริมสร้างพัฒนาการลูกรักที่ Gymboree Play & Music

     ลูกน้อยจะเริ่มปรับตัวและเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัวตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งเด็กในแต่ละช่วงวัยมีการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน เช่น วัย 6-10 เดือน คือ ช่วงที่เขาเริ่มเ...