Diary » ไดอารี่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ เลี้ยงลูกอย่างไรดี

ทำไงดีเมื่อลูกร้องไห้ งอแงบ่อย ไม่ยอมหยุด Gymboree เรามีคำตอบ

     ร้องไห้งอแง เป็นอาการปกติของเด็กตั้งแต่แรกเกิด อาการเหล่านี้อาจทำให้คุณพ่อคุณแม่กังวลใจ เพราะอาจไม่แน่ใจว่าลูกหรือเด็กๆต้องการอะไร ทำให้คุณพ่อคุณแม่หลายท...